top of page

"Det er godt at kunne sige de ting til dig, der er svære at sige til mine forældre"
Maja havde over en længere periode udviklet angst, hun var blevet for bange mange ting.

Majas familie skulle snart ud at rejse, og hun var blevet bange for at skulle flyve, og turde derfor ikke tage med familien på ferie.

Maja var blevet ængstelig for mange ting, og havde ikke som tidligere, lyst til et at tage på overnatningstur med klassen, eller at tage hjem til sine veninder.

Der var sket mange ting i Majas liv det seneste år.

Hun havde mistet et familiemedlem, og det havde påvirket hele familien meget. Ydermere var Majas bedste veninde flyttet langt væk, der var konflikter med klassekammerater og i skolen var der sket ændringer, og Maja skulle rykke klasse.

Det hjalp hende at have det frirum hos mig til at dele det der var svært. Samtidig med at hun fik mere ro i kroppen.

Maja havde brug for et længere forløb, og fik i slutningen af forløbet mod på at tage med familien på ferie. Hun var blevet mærkbart gladere, og det havde hendes klasselærer også bemærket, hun var begyndt at deltage i aktiviteter og var aktiv i timerne igen.

Da forløbet var slut fortalte Maja selv, ”det er godt at kunne sige de ting til dig, der er svære at sige til mine forældre.”


Maja, 12 år

bottom of page